Het programma van de vaardighedenscan ziet er als volgt uit:

- 12:00-13:00 uur
Welkomstwoord, ontvangst met koffie/thee, lunch en de introductie van de training.
- 13:00-14:30 uur
Uitleg van de spelvorm (poker) en vaardigheden
- 14:30-17:30 uur
Training in spelvorm
- 17:30-19:00 uur
Borrel/diner
- 19:00-22:00 uur
Training vaardigheden
- 22:00-22:15
Afsluiting programma

Na de trainingsdag ontvangt de opdrachtgever een rapportage per deelnemer over de vaardigheden.